Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy MotoFreak.pl prowadzi P.H.U. XentroX z siedzibą w Krakowie przy ul. Tetmajera 65D. zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 577-193-83-91 i REGON: 240943603.

 2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie MotoFreak.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. MotoFreak.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do MotoFreak.pl.

 5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

 6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu MotoFreak.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. MotoFreak.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

 7. MotoFreak.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

 9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 10. Wszystkie produkty oferowane przez serwis są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

 11. Kolor lub odcień towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta klient. (kodowanie kolorów).

 12. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego MotoFreak.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 13. MotoFreak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 14. MotoFreak.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

 15. Przewidywany czas realizacji zamówienia w normalnym przypadku to 1-4 dni robocze. Czas ten podany jest w opisie towaru będącego jego przedmiotem. Niektóre przedmioty dostępne są jedynie na zamówienie i czas realizacji może się wydłużyć w zależności od producenta 2-4 tygodnie (zazwyczaj od 4 do 15 dni roboczych, w sporadycznych przypadkach do 25 dni), wówczas klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną celem potwierdzenia realizacji zamówienia.

 16. MotoFreak.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta.

 17. MotoFreak.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach "MotoFreak.pl".

 18. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

 19. Sklep oferuje różne formy płatności. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze (tzw. “przesyłka za pobraniem”) lub wybrać inną formę płatności:

  - przelew na konto : 08 1020 3408 0000 4902 0357 7350 PKO BP 

  - płatność w systemie przelewy24

  - e-raty Santander

  Odbierając zamówiony towar w sklepie przy ul. Tetmajera 65D, 31-352 Kraków, możecie Państwo skorzystać z płatności gotówką lub kartą płatniczą.

 20. Klient wykorzystujący płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24 może zostać poproszony o wyrażenie zgody na podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności e-przelewem przez serwis firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. (PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014)

W związku z podaniem danych osobowych przez Użytkownika, PayPro SA.:

 • zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż związane z realizacją usług płatności,

 • zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla większej liczby pracowników, niż to jest niezbędne do właściwego wykonywania postanowień Umowy,

 • oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy,

 • oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 • oświadcza, że dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom i nie są przetwarzane w celach marketingowych PayPro SA.

 1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez MotoFreak.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z MotoFreak.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej (motofreak.pl@gmail.com) lub telefonicznie (+48 883 573 690). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. (więcej informacji w zakładce "Wysyłka i Zwroty")

 3. Jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, to na podstawie Ustawy prawo konsumenckie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 21 i 22. w przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, każdy Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Zwroty prosimy kierować na adres firmy XentroX: ul. Wrocławska 43A, 30-011 Kraków z dopiskiem „zwrot”. MotoFreak.pl dokona zwrotu ceny produktu, wraz z najniższymi kosztami wysyłki dostępnymi w sklepie internetowym, jeśli koszt nadania przez konsumenta paczki przewyższa tę wartość dopłatę pokrywa konsument. Szczegóły dotyczące procedury zwrotów określone są w zakładce "Wysyłka i zwroty" na stronach sklepu MotoFreak.pl.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

 5. MotoFreak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen przedmiotów proporcjonalnie do zmiany wartości złotówki do euro.

 6. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego MotoFreak.pl, którą można znaleźć w zakładce "Polityka prywatności”.

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

od zakupów powyżej 250zł*