Wysyłka

 1. Wysyłka realizowana jest głównie poprzez firmę kurierską GLS.

 2. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest jedynie na terenie Polski - lub po wcześniejszym uzgodnieniu obu stron na terenie UE.

 3. Jeżeli podczas składania zamówienia Klient wybrał formę płatności przelewem, a zamówiony towar jest obecnie dostępny na magazynie głównym, istnieje możliwość przyśpieszenia realizacji zamówienia. W tym celu należy wysłać potwierdzenie wpłaty e-mailowo: motofreak.pl@gmail.com. W momencie wystąpienia wątpliwości co do oryginalności dowodu wpłaty sklep zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do momentu zaksięgowania wpłaty na konto firmowe. Jeśli Klient nie przyśle potwierdzenia wpłaty, zaksięgowanie wpłaty może potrwać do 14 dni roboczych.

 4. Sklep MotoFreak.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

 5. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na MotoFreak.pl należy kontaktować się ze sprzedawcą.Wymiana towaru.

 1. Sklep umożliwia wymianę nieużywanego towaru który nie spełnia Państwa oczekiwań (np. Źle dobrany rozmiar). Przed wymianą towaru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z konsultantem w sklepie MotoFreak.pl np pod numerem telefonu : +48 883 573 690 w celu ustalenia szczegółów wymiany danego produktu. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu wraz z dołączonym paragonem zakupu lub kopią faktury lub innym dowodem zakupu, który został Państwu przekazany.

 2. Klient pokrywa koszty wysyłki towaru przeznaczonego do Wymiany. Po otrzymaniu paczki sklep wymienia towar na nowy w najkrótszym możliwym czasie i odsyła go do Klienta na swój koszt.

 3. Jeżeli towar otrzymany przez Klienta ma zostać wymieniony na inny, droższy model, Klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy na konto firmowe sklepu MotoFreak.pl nr:08 1020 3408 0000 4902 0357 7350 PKO BP

 4. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem, chyba, że po rozmowie z konsultantem ustalone zostało inaczej.Zwrot Towaru.

 1. Od realizacji umowy na odległość można odstąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki od Kuriera. Towar zakupiony w naszym sklepie internetowym należy wówczas zwrócić maksymalnie do 14 dni roboczych licząc od dnia odstąpienia od umowy.

 2. Koszt przesyłki towaru do sklepu MotoFreak.pl zostanie zwrócony klientowi wraz ze zwrotem środków za towar w kwocie nie wyższej niż najtańszy sposób dostawy dostępny w serwisie sklepu www.moto-freak.pl.

 3. Odstąpienie powinno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres motofreak.pl@gmail.com. Konsument nie ma obowiązku podawania przyczyny odstąpienia od umowy. Jeżeli użytkownik zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.

 4. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem, chyba, że po rozmowie z konsultantem ustalone było inaczej.

 5. Towary wysyłane do Klienta są nowe i nieużywane. Przekazywane w stanie nieuszkodzonym i wolne od znanych nam wad. W przypadku ich stwierdzenia należy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki poinformować sklep o zaistniałej sytuacji celem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej - zwrotu lub wymiany.

 6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne. Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie towaru zostanie odliczone od jego wartości.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy , w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 8. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest drogą mailową u konsultantów naszego sklepu lub jego wzór zamieszczony został poniżej.Wzór odstąpienia od umowy.

 • Adresat : P.H.U. XentroX ul. Tetmajera 65D, 31-352 Kraków, +48 883 573 690, e-mail: motofreak.pl@gmail.com

 • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  ….............................................................................................................................................

 • Data zawarcia umowy

 • Imię I nazwisko konsumenta (-ów)

 • Adres konsumenta (-ów)

 • Podpis konsumenta (-ów)

 • Data

(*) niepotrzebne skreślićReklamacje.

 1. W przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia towaru lub Klient uzna, iż zakupiony towar nie spełnia warunków określonych w umowie wówczas może zareklamować produkt.

 2. Na wszystkie zakupione artykuły nasz sklep udziela 24 miesięcznej gwarancji.

 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru, wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i dołączenie paragonu zakupu lub kopii faktury. Wysyłany towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem.

 4. Towar odsyłany do sklepu MotoFreak.pl w celu rozpatrzenia reklamacji powinien być wolny od zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem. Koszty usunięcia powyższych przez Sprzedawcę obciążają Klienta.

 5. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem, chyba, że po rozmowie z konsultantem ustalone było inaczej.

 6. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta P.H.U Xentrox odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

 7. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane u konsultanta z użyciem e-mail: info@xentrox.pl lub w Sklepie Stacjonarnym MotoFreak ul. Tetmajera 65D w Krakowie lub w jakiejkolwiek innej formie pisemnej.

 8. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

 9. Reklamacja może zostać uwzględniona poprzez naprawę lub wymianę, a także obniżenie ceny towaru. “Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:

  - byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru

  albo

  -w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

  Odmawiając, sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego, w tej sytuacji konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem np. odmowa przedsiębiorcy dotyczyła wymiany produktu, to można następnie żądać naprawy. Istnieje również możliwość skorzystania z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.”*

 10. “Jeśli kupujący korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, polegający na konieczności złożenia konkretnych żądań w ciągu roku od zauważenia wady. Aby skutecznie zawiesić bieg tego terminu, wystarczy poinformować sprzedawcę o wadzie.” *

 11. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody P.H.U. Xentrox.

 12. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego.

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

od zakupów powyżej 250zł*